Van binnen naar buiten met een YiPmentor

Word jij een YOPE mentor?

Het Mentorprogramma

Het YOPE mentorprogramma koppelt vrijwillige mentoren aan jongeren in detentie. Jongeren hebben zicht op vrijlating en behoefte om vertrouwelijk met iemand te brainstormen over de toekomst en nieuwe mogelijkheden. Een mentor bezoekt een jongere wekelijks binnen en later ook buiten de instelling. Een YOPE mentor biedt een luisterend oor en helpt de jongere met handen op de rug.

Vertrouwelijke band
Een mentor heeft een vertrouwelijke band met zijn/haar mentee. Er staat in het samenwerkingscontract, dat we met de instelling opstellen, dat een mentor geen meldplicht heeft naar de instelling toe. Alleen als er schadelijke informatie en toekomstige strafbare feiten worden besproken, moet een mentor dit melden, bij YOPE. Wij leggen dit vervolgens discreet voor bij de instelling.

Een mentor van YOPE wordt voor minimaal zes maanden gekoppeld aan een jongere. Afhankelijk van het perspectief en de persoonlijke hulpvraag van de jongere wordt bepaald hoe en wanneer het traject wordt gestart. Iedere jongere in de instelling kan zich aanmelden voor een YOPE mentor. Eén keer per week spreekt de mentor af in de justitiële jeugdinstelling of in de woonplaats van de jongere. Je ondersteunt de jongere en denkt met hem mee op zijn pad van binnen de instelling naar buiten.

Young Perspectives (YOPE) heeft 20 jaar ervaring in het werken met gedetineerde jongeren wereldwijd. Met onze ervaring en de COPOSO-methodiek kunnen wij de jongeren begrijpen vanuit hun leefwereld, hen bereiken en met hen persoonlijke groei nastreven. YOPE is de betrokken buitenstaander met gevoel voor de voorwaarden van de binnenwereld van de justitiële jeugdinstelling.

Een mentor…

 • Is voor minimaal 6 maanden één dagdeel per week beschikbaar voor de jongere
 • Is ouder dan 25 jaar
 • Is bereid trainingen te volgen van YOPE
 • Herkent zich in de doelstellingen en werkwijze van Young Perspectives
 • Kan energie overdragen en jongeren hiermee stimuleren en inspireren
 • Is in staat om zelfstandig met de jongere aan de slag te gaan
 • Beschikt over een groot empathisch vermogen en kan onbevooroordeeld te werk gaan

Wij bieden jou

 • Een unieke kans om een positieve draai te geven aan het leven van de deelnemende gedetineerde jongeren
 • De kans je (verder) te ontwikkelen als coach
 • Een training in de YOPE methodiek
 • Inhoudelijke trainingen van experts van YOPE (over bijvoorbeeld ‘contact maken’, psychologie en coaching)
 • Actieve begeleiding en intervisie door- en met de YOPE coördinatoren en het team van mentoren
 • Een kans om deel uit te maken van een dynamische organisatie

Het mentortraject

 • Jongere in JJI meldt zich aan via de aanmeldingswebsite
 • YOPE neemt contact op met jongere en zijn gedragsdeskundige
 • YOPE gaat op zoek naar de beste match
 • Kennismakingsgesprek met YOPE en de jongere & tekenen samenwerkingscontract voor (minimaal) 6 maanden
 • Warming up periode van 8 weken om te kijken of er een klik is
 • Mentor bezoekt jongere wekelijks binnen de instelling of na vrijlating buiten op een openbare plek
 • Na 6 maanden evaluatiegesprek met YOPE: afronden of langer door?
 • Afrondingsafspraak: taartje eten en uitreiking YOPE-certificaat voor de jongere

Stories

De mentee

MO

Ik heb Young Perspectives leren kennen in detentie. Daar kwamen ze in de schoolvakanties workshops geven, dat vond ik leuk en zo ben ik ook aan een mentor gekomen

Het mentorprogramma betekent veel voor mij, ik kan mijn ei kwijt. Als ik problemen heb, zoekt mijn mentor met mij naar een oplossing. We doen ook wel eens leuke dingen. Ik ben sinds september vrij. Ik had bijvoorbeeld in oktober voor eerst in mijn leven een auditie voor een film. Ik zou wel naar de toneelschool willen. Mijn mentor heeft me geholpen met voorbereiden van de auditie. Het hebben van een YOPE mentor helpt mij bij mijn functioneren. Ik krijg de nodige steun om door te zetten en niet meer het verkeerde pad op te gaan. Daarom vind ik dat het mentorprogramma wel echt wat toevoegt en belangrijk is, want veel jongens hebben vaak geen bezoek. Ze wachten hun straf alleen af. Een YOPE mentor kan hierin een verschil maken door bij zijn strafzaken erbij te zijn om steun te geven of tips te geven. Gewoon dat er iemand voor hem daar bij is. Ik zou het wel aanraden aan de directeur om te zorgen dat jongens binnen een YOPE mentor kunnen krijgen, want jongens hebben een vertrouwenspersoon nodig waar ze mee kunnen praten. Het werkt doordat het niet iemand van de overheid of van justitie is. Dan vertrouwen jongens het gewoon sneller.

De mentee

JERMANO

Ik heb via een jongere op mijn leefgroep te horen gekregen over het mentorprogramma en heb zo YOPE leren kennen. Een YOPE mentor is iemand die mij goede adviezen en tips geeft. Ze denkt met mij mee in het vinden van dagbesteding. Het contact is belangrijk voor mij, zodat ik na vrijlating een netwerk heb buiten. Het kan jongeren echt helpen, als ze het zelf willen. 

De mentor

Fabiëla

Het mentorprogramma is een meerwaarde voor jongens in JJI’s, omdat het laagdrempelig sociaal contact, coaching en ondersteuning biedt. Het sociale contact is de kern. Ik heb in mijn werk als mentor gemerkt dat deze jongens dit contact hard nodig hebben, buitenom beladen gesprekken met mensen van de JJI en Justitie. Ik ben een vertrouwenspersoon voor de jongens. Vaak hebben zij niemand in hun netwerk waar zij alles mee kunnen delen. Mijn ervaring is dat ik snel aansluiting vind en een vertrouwensband kan opbouwen, omdat ik als YiPmentor in het grijze gebied zit tussen familie en vrienden en een professional. Dit is direct ook de kracht van een YiPmentor. Ik denk dat het voor personeel niet mogelijk is om deze vertrouwelijke rol aan te nemen, terwijl deze juist erg belangrijk kan zijn voor de jongens. Ik geloof dat de laagdrempelige ondersteuning die het mentorprogramma biedt de doorslaggevende factor kan zijn om recidive te voorkomen.

De groepsleider

Robbert

De jongens hebben vaak een luisterend oor nodig en wij kunnen dat niet constant bieden.

De meeste jongens van onze leefgroep hebben een YiPmentor en zitten echt te wachten hij/zij weer langskomt. Ze zijn soms gesloten en komen niet echt naar ons toe als ze klachten of problemen hebben. Met hun YiPmentor gaan ze in gesprek, bijvoorbeeld tijdens het kaarten, en worden er dingen verteld in vertrouwen. Ik zie dat jongens losser en opener worden en daar wordt de sfeer op de groep beter van. Wij kunnen daardoor beter contact met ze maken. Het is een pluspunt en een steun dat de mensen van YiP hier komen, voor de jongens en voor ons. Een YiPmentor is ook een schakel met buiten voor hen. Ze blijven op de hoogte wat er in de wereld gebeurd en voelen zich zo minder afgesloten.

Het is wel belangrijk dat iedereen in de instelling jullie kent en dat jullie open zijn. Als iedereen weet waar jullie voor komen, zowel jongeren als medewerkers, hebben we er allemaal wat aan.

De projecten van YOPE

YOPE helpt jongeren in contact met de wet om vanuit eigen wens en wil positief bij te dragen aan de maatschappij. Net als de instelling hopen wij bovendien dat de jongeren nooit een tweede maal terugkeren na hun verblijf. Het is daarom onze missie om de altijd aanwezige talenten van opgesloten jongeren aan te wenden via sportieve en creatieve workshops.

YOPE werkt als relatieve ‘buitenstaander’ vanuit een positieve benadering, maar is daarin altijd een constructieve partner van de instelling. Wij weten dat alleen in een goede samenwerking met de instelling we daadwerkelijk een verschil kunnen maken.

De programma’s van YOPE

 1. Het workshopprogramma (Urban Arts & Sports)
  Ik wil op mijn beste pad komen.
 2. Het mentorprogramma
  Ik kan op mijn beste pad komen en hoef dit niet alleen te doen.
 3. Het programma voor YOPE experts (advies & trainingen door ervaringsdeskundigen)
  Ik ben het waard om op mijn beste pad te komen en help anderen daar ook te komen.

Wil jij mentor worden bij YOPE?

Op dit moment zijn we niet meer op zoek naar mentoren. Zodra dit weer het geval is kan je je via onderstaande link aanmelden.

Social media

Contact

Coördinatoren:
Elizabeth Vrieling
Jasmijn Verhulst

Adres:
Stichting Young Perspectives
De Kempenaerstraat 11B
1051 CJ Amsterdam

Telefoon:
020-7371061

E-mail:
elizabeth@youngperspectives.org
jasmijn@youngperspectives.org

Meer informatie over Young Perspectives:
http://www.youngperspectives.org/