Van binnen naar buiten met een YiPmentor

Het mentorprogramma in uw instelling

Young in Prison Mentorprogramma

Het YiP mentorprogramma koppelt vrijwillige mentoren aan jongeren in detentie. Jongeren hebben zicht op vrijlating en behoefte om vertrouwelijkVertrouwelijke band
Een YiPmentor heeft een vertrouwelijke band met de mentee. Er staat in het samenwerkingscontract (dat we met de instelling opstellen) dat een mentor geen meldplicht heeft naar de instelling toe. Alleen als er schadelijke informatie en toekomstige strafbare feiten worden besproken, moet een YiPmentor dit melden, bij YíP. YiP legt dit vervolgens discreet voor bij de instelling.
met iemand te brainstormen over de toekomst en nieuwe mogelijkheden. Een mentor bezoekt een jongere wekelijks binnen en later ook buiten de instelling. Door het bespreken van persoonlijke doelen en praktische zaken ontdekken ze samen waar kansen zijn.

Uit ervaring weten we dat dit contact met een mentor de sfeer op de leefgroep kan verbeteren, onder jongeren én naar de groepsleiding toe. “De jongens op onze groep worden opener naar ons en nemen meer initiatief om te vragen of dingen geregeld kunnen worden”, aldus JJI-groepsleider RobbertJJI-groepsleider Robbert
Lees meer over Robberts ervaringen met YiP in de JJI waar hij werkt onder STORIES.
. YiP regelt de communicatie en organisatie met alle betrokken partijen binnen en buiten uw instelling.

Young in Prison (YIP) heeft 16 jaar ervaring in het werken met de gedetineerde jongeren wereldwijd. Met onze ervaring en de COPOSO-methodiek kunnen wij de jongeren begrijpen vanuit hun leefwereld, hen bereiken en met hen persoonlijke groei nastreven. YiP is de betrokken buitenstaander met gevoel voor de voorwaarden van de binnenwereld van de justitiële jeugdinrichting (hierna: JJI).

Tracksheet

 • 2015: Pilot Post-Release in RJJI De Hartelborgt
 • 2016: 12 jongeren gematcht
 • 2016: Nieuwe afspraken met de Hartelborgt: flexibele bezoekuren, gratis en altijd naar YiPmentor bellen, YiPmentor draagt een pieper, YiPmentor mag laptop of spelletjes meenemen op aanvraag om de bezoek sfeer en productiviteit te bevorderen
 • 2017: 30 jongeren gematcht
 • 2017: Mentee start samen met YiPmentor zijn eerste voorlichting op middelbare scholen door het vertellen van zijn levensverhaal
 • 2018: Aanmeldingswebsite voor een YiPmentor wordt ontworpen voor en door jongeren in De Hartelborgt & Teylingereind
 • 2018: 35 jongeren gematcht
 • 2018: 40 nieuwe vrijwilligers in het YiPmentor team

Stories

De mentee

SOUF

Ik heb Young in Prison leren kennen in detentie. Daar kwamen ze in de schoolvakanties workshops geven, dat vond ik leuk en zo ben ik ook aan een mentor gekomen.

Het mentorprogramma betekent veel voor mij, ik kan mijn ei kwijt. Als ik problemen heb, zoekt mijn mentor met mij naar een oplossing. We doen ook wel eens leuke dingen. Ik ben sinds september vrij. Ik had bijvoorbeeld in oktober voor eerst in mijn leven een auditie voor een film. Ik zou wel naar de toneelschool willen. Mijn mentor heeft me geholpen met voorbereiden van de auditie. Het hebben van een YiPmentor helpt mij bij mijn functioneren. Ik krijg de nodige steun om door te zetten en niet meer het verkeerde pad op te gaan. Daarom vind ik dat het mentorprogramma wel echt wat toevoegt en belangrijk is, want veel jongens hebben vaak geen bezoek. Ze wachten hun straf alleen af. Een YiPmentor kan hierin een verschil maken door bij zijn strafzaken erbij te zijn om steun te geven of tips te geven. Gewoon dat er iemand voor hem daar bij is. Ik zou het wel aanraden aan de directeur om te zorgen dat jongens binnen een YiPmentor kunnen krijgen, want jongens hebben een vertrouwenspersoon nodig waar ze mee kunnen praten. Het werkt doordat het niet iemand van de overheid of van justitie is. Dan vertrouwen jongens het gewoon sneller.

De mentor

Fabiëla

Het mentorprogramma is een meerwaarde voor jongens in JJI’s, omdat het laagdrempelig sociaal contact, coaching en ondersteuning biedt. Het sociale contact is de kern. Ik heb in mijn werk als mentor gemerkt dat deze jongens dit contact hard nodig hebben, buitenom beladen gesprekken met mensen van de JJI en Justitie. Ik ben een vertrouwenspersoon voor de jongens. Vaak hebben zij niemand in hun netwerk waar zij alles mee kunnen delen. Mijn ervaring is dat ik snel aansluiting vind en een vertrouwensband kan opbouwen, omdat ik als YiPmentor in het grijze gebied zit tussen familie en vrienden en een professional. Dit is direct ook de kracht van een YiPmentor. Ik denk dat het voor personeel niet mogelijk is om deze vertrouwelijke rol aan te nemen, terwijl deze juist erg belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van de jongens. Ik geloof dat de laagdrempelige ondersteuning die het mentorprogramma biedt de doorslaggevende factor kan zijn om recidive te voorkomen.

De directeur van YiP

Jaap

Een YiPmentor komt alleen voor de jongere naar de instelling, het is fijn wanneer er iemand speciaal voor jou langskomt. De programma’s van YiP bieden opgesloten jongeren inspiratie, energie en hoop, met hun mentor vertalen zij deze energie in een plan voor de toekomst. Daarnaast biedt het programma de jongeren praktische ondersteuning, want het water staat ze op tal van fronten aan de lippen. Met hun mentor zoeken jongeren naar scholing, werk of een dagbesteding of ploegen zij zich door ingewikkelde formulieren, brieven of onbeantwoorde e-mails. Maar soms drinken ze alleen maar even samen koffie om de afgelopen week door te nemen – alleen al zo’n wekelijkse afspraak in de agenda biedt jongeren perspectief.

De groepsleider

Robbert

De jongens hebben vaak een luisterend oor nodig en wij kunnen dat niet constant bieden.

De meeste jongens van onze leefgroep hebben een YiPmentor en zitten echt te wachten hij/zij weer langskomt. Ze zijn soms gesloten en komen niet echt naar ons toe als ze klachten of problemen hebben. Met hun YiPmentor gaan ze in gesprek, bijvoorbeeld tijdens het kaarten, en worden er dingen verteld in vertrouwen. Ik zie dat jongens losser en opener worden en daar wordt de sfeer op de groep beter van. Wij kunnen daardoor beter contact met ze maken. Het is een pluspunt en een steun dat de mensen van YiP hier komen, voor de jongens en voor ons. Een YiPmentor is ook een schakel met buiten voor hen. Ze blijven op de hoogte wat er in de wereld gebeurd en voelen zich zo minder afgesloten.

Het is wel belangrijk dat iedereen in de instelling jullie kent en dat jullie open zijn. Als iedereen weet waar jullie voor komen, zowel jongeren als medewerkers, hebben we er allemaal wat aan.

De gedragsdeskundige

Nicky

Ik vind dat de meerwaarde van een YiPmentor voor een jongere is dat het iemand is die op een ander level met hun praat. Het is een beetje op basis van een grote broer-idee. Het geeft jongeren even iets anders aan hun hoofd,  iemand om mee te praten en het is een goede koppeling voor jongeren naar buiten toe. Een andere meerwaarde van het contact met een YiPmentor is dat het meer aansluit op de interesses van de jongeren en dat het (mentor)werk met een boodschap is. Een belangrijke voorwaarde om het [contact en het traject] goed te laten verlopen, is dat de yipmentor goed contact heeft met de groepsleiding en ook met hen afstemt wanneer afspraken ingepland kunnen worden. Daarnaast moet er een veilige locatie/plek binnen de JJI beschikbaar zijn waar de mentor en mentee samen naartoe kunnen gaan om hun gesprek te voeren. Tenslotte, zou de YiPmentor goed kunnen functioneren als vertrouwenspersoon bij de overgang van binnen de JJI naar buiten.

De projecten van YiP NL

YiP deelt met het team van de justitiële jeugdinstelling een hoger doel: een wereld waarin jongeren niet meer terugkeren naar de instelling en positief kunnen bijdragen aan de maatschappij. YiP doet dit middels een YiP-programmareeks, die in verschillende fases en op verschillende manieren bijdragen aan dat doel.

YiP-programmareeks

 1. Creatieve workshops
  Ik wil op mijn beste pad komen.
 2. Het YiP mentorprogramma
  Ik kan op mijn beste pad komen en hoef dit niet alleen te doen.
 3. Het YouthLab
  Ik ben het waard om op mijn beste pad te komen en help anderen daar ook te komen.

In ons workshop-programma werken wij toe naar het aanmoedigen en de groei van intrinsieke motivatie. In het mentorprogramma pogen we met de jongeren te werken (van intrinsieke motivatie) naar intrinsieke overtuiging. Bij het laatste programma, het YouthLab, worden de jongeren actief betrokken in het werk van YiP NL. Wij verzorgen met de jongeren trainingen voor onze opdrachtgevers vanuit de forensische jeugdhulp en het jeugdstrafrechtkader.

Het mentorprogramma in uw instelling

Klik op onderstaande link om een aanvraag voor het mentorprogramma te doen of uw vragen te stellen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Social media

Contact

Coördinatoren:
Tobias Ponsioen
Elizabeth Vrieling

Adres:
Stichting Young in Prison
De Kempenaerstraat 11B
1051 CJ Amsterdam

Telefoon:
020-7371061

E-mail:
Tobias@younginprison.org
Elizabeth@younginprison.org

Meer informatie over Stichting Young in Prison:
http://www.younginprison.org/